• Rodinné domy, chaty, chalupy

  Rodinné domy, chaty, chalupy

  Sprostredkovanie kúpy - predaja

 • Pozemky

  Pozemky

  Sprostredkovanie kúpy - predaja

 • Byty

  Byty

  Sprostredkovanie kúpy - predaja

 • Kancelárske a obchodné priestory

  Kancelárske a obchodné priestory

  Sprostredkovanie nájmu - prenájmu

1 2 3
Vyhľadávanie
V ponuke je 18 nehnuteľností.

 

V roku 2014 sme sa stali členom Realitnej únie SR.

 

 

Prestíž a "punc" profesionality

     Súčasná prax nám potvrdzuje, že mnohí klienti posudzujú dôveryhodnosť a odbornosť realitného sprostredkovateľa povrchne, zväčša len na základe prvých dojmov.  Najlepším spôsobom ako sa od ostatných sprostredkovateľov odlišovať, je prevýšiť ich znalosťami, skúsenosťami, aktuálnymi informáciami ale najmä zodpovednosťou a serióznym prístupom.

     Každý člen Realitnej únie SR je oprávnený používať logo Únie, napr. na vizitkách, hlavičkových papieroch, pri inzerovaní, na internetových stránkach, a pod. Ďalším identifikačným znakom člena Únie je „služobný“ preukaz - "Realitný poradca" tak, ako je to napokon ajv každom inom odbornom povolaní (advokáti, geodeti, znalci, daňoví poradcovia a pod). Preukaz je vydaný tomu členovi Únie, ktorý o to požiada a preukáže odbornú zdatnosť (zloží skúšobný test). 

 

Ciele Realitnej únie SR

Realitná únia SR je združenie profesionálov, ktorí na realitnom trhu poskytujú klientom prvotriedny servis.  
 
Jasnými pravidlami vytvára Únia základy pre efektívnu spoluprácu medzi jej členmi. Nad dodržiavaním korektnosti a najvyššej kvality poskytovaných služieb dohliada disciplinárna komisia Únie.
 
Zdieľanie dôležitých informácií, hľadanie riešení na spoločné problémy, silné odborné zázemie, kvalifikované zastupovanie realitnej obce pri vyjednávaní so štátnymi inštitúciami, ale aj väčšiu silu pri vyrokovaní lepších podmienok u dodávateľov služieb či tovarov (napr. inzercie), to je len malý výpočet výhod, ktoré majú členovia Únie.
 
Medzi primárny cieľ však patrí zmena legislatívy na úseku podnikania s realitami.  Zlepšenie podnikateľského prostredia, očistenie realitného trhu od neserióznych „realiťákov“ a zabezpečenie garancie tých najlepších služieb občanom. 

Celkovo možno ciele Realitnej únie SR zhrnúť takto: 

 
 • Vzájomná spolupráca a pomoc medzi členmi
 • Presadzovanie zmien v legislatíve (prečistenie realitného trhu)
 • Kvalifikované zastupovanie realitnej obce pred štátnymi orgánmi a inštitúciami
 • Byť o krok vpred pred ostatnými realiťákmi – nečlenmi, zdieľanie neverejných informácií (v sekcii pre členov, diskusie, blacklisty)
 • Zvyšovanie odbornosti členov
 • Ochrana spotrebiteľov
 • Pomoc tým, ktorí nie svojou vinou prišli o strechu nad hlavou (projekt strieška).